Kontakt:

Treets Venner
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo.
Tlf. +47 9586 5272

Tilbake til startsiden

Trevennen 2017
Vidar Lundetræ (til v.) overrekker plaketten til Per Anker Pedersen.

Trevennen-prisen til Per Anker Pedersen

Årets Trevenn-pris gikk til Per Anker Pedersen for hans undervisning og forskning på trær, inkludert hans arbeid med Treforsøksparken ved NMBU.

Juryens skriver i sin begrunnelse:
”Trevennen 2017” tildeles en person som gjennom en årrekke har vært en av  Norges fremste kapasiteter innen undervisning om og forskning på trær.  Vedkommendes kunnskap og interesse stopper for øvrig ikke med trær, men favner hele det grøntfaglige området.

UtdelingenPrisvinneren har forfattet, og vært medforfatter til en rekke vitenskapelige artikler bl.a. om revegetering, saltsprutskader på trær langs veier og betydning av vegetasjon ved trafikkårer. Vedkommende er knyttet til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige miljø. Her har han gjort, og gjør fortsatt et stort arbeid med treforsøksparken som tester ut trær for Norske forhold. Likedan et nå avsluttet forsøk med såkalt rotvennlig forsterkningslag og mye, mye annet.
 
Prisvinneren er også en skattet foredragsholder, både for studenter på NMBU, øvrige fagmiljøer og ideelle organisasjoner.
Dem som kjenner prisvinneren vil fremheve hans faglige integritet i alt hans "gjøren og laden".
 
Det er en stor glede for juryen å overrekke prisen som «Trevennen 2017» til Per Anker Pedersen.

 

Per Anker Pedersen (til v.) mottok prisen under Treets Venners årsmøte på Frogner hovedgård 2. mars 2017.