Kontakt:

Treets Venner
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo.
Tlf. +47 2226 0085

Tilbake til startsiden

Fra Årsmøtet 2012

Tildeling av prisen "TREVENNEN 2012"

TildelingenJuryens begrunnelse:
"Trevennen 2012" tildeles en person som er en av Norges fremste talspersoner og frontkjempere for trær generelt, og for bytrær spesielt.

Prisvinnerens engasjement har løpt over en periode på mer enn 30 år, og spenner over hele registeret, fra nyplanting til bevaring av historiske alléer, trær i kulturlandskap, samt beskyttelse av trær i byer og tettsteder mot bl.a. graving i rotsoner og salting.

Allerede på tidlig åttitall ble prisvinneren, så vidt juryen har klart å bringe på det rene, som første nordmann, uteksaminert fra det kjente Merrist Wood college i England som arborist, eller trepleier som vi gjerne sier på norsk.

Prisvinneren som da var ansatt i Park- og idrettsvesenet i Oslo brukte mye ressurser på å bekjempe den på den tiden rådende beskjæringsfilosofi og råtebekjempelse. Heldigvis fikk prisvinneren god drahjelp fra en annen prisvinner, nemlig daværende leder i Treets Venner, Mari Kollandsrud. Beskjæringstrenden ble gradvis endret, og i dag er det helt andre prinsipper ved trepleie som er rådende. Dette skal prisvinneren ha mye av æren for.

PrisvinnerenNevnes må også prisvinnerens engasjement i Norsk Trepleieforum, som aktiv helt fra interimsperioden tidlig på nittitallet, via stiftelse i januar 1994 frem til i dag hvor prisvinneren er leder i organisasjonen, i hvert fall for andre periode.

I tillegg er prisvinneren medforfatter av lærebøker, forfatter av fagartikler, ivrig skribent for øvrig, meningsytrer, premissleverandør for norsk utdannelse av arborister og mye mer. Listen kunne vært mye lenger. I parentes kan også nevnes at prisvinneren i 1994 var vararepresentant til styret i Treets Venner.

De som kjenner prisvinneren vil fremheve vedkommende som en betydelig idealist og ukuelig forkjemper for trærs rettigheter. Det eneste som kan forbause, er at vedkommende ikke har fått denne prisen for lenge siden!

Det er derfor en stor glede for juryen å overrekke prisen som Trevennen 2012 til Erik Solfjeld.