Kontakt:

Treets Venner
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo.
Tlf. +47 9586 5272

Tilbake til startsiden

Trevennen gjennom 30 år

I 1979 bestemte styret at foreningen burde gi en årlig utmerkelse for særlig fortjenstefullt arbeid med trær. Utmerkelsen er en vakker treplakett på 20 x 30 cm, hvor foreningens emblem med hjertet og TREVENNEN er skåret inn.

Disse har fått plaketten:

1979: Vestfold vegvesen for framføring av sykkelvei langs riksvei 310 i Borre uten å skade store eiketrær.

1980: Bergen kommune, Fritidseksjonen, for treplanting i Bergen.

1981: Elsa Kiær Gran, Marie Louise Kiær og Ingeborg Kiær, Solum gård ved Drammen, for pietetsfull bevaring av alleer og park i større gårdsanlegg.

1982: Møre og Romsdaal fylkeshagelag, som ga trær som gave til jubilerende kommuner og institusjoner.

1983: Fossum Miljøforum for planting av 20.000 trær i Groruddalen.
Nordland fylkeshagelag for planting ved Valnesfjord Helsesportsenter.
Storebrand-Norden for to vakre blodlønner ved inngangen til sitt hovedkontor i Oslo (det hjalp ikke så mye, for trærne var hogget ned i 1987).

1984: Leikanger kommune for endring av viktig veglinje for å bevare "Skrivareika" ved Sorenskrivergården i Leikanger.

1985: Mari Kollandsrud, foreningens stifter og første formann (1978-84).

1986: Drammen kommune, Parkvesenet, og Bjørn E. Nyberg for "Plant et jubileumstre-aksjonen".

1988: Trondheim kommune for planting og bevaring av trær i bykjernen og i boligområder.

1989: Norske Fina A/S og Erik Magnus Paulsen for landskapsbehandling og beplanting ved deres anlegg, Magnus Gjestegård i Rygge.

1994: Store Ree gård, Stange

1995: Bygdøy allé-aksjonen

1997: Statens Vegvesen v/ Vegdirektoratet

1998: Glen Read, AB Trepleie

1999: Svinviks Arboret

2000: May Sandved, for sin mangeårige innsats for foreningen i styret og ulike komiteer.

2001: Tore Seim, Seim Trær og Planter A/S, for bedriftens langvarige satsing på kvalitetstrær

2002: Statens Eliteplanteskole v/ Egil Bjerkestrand, for årelang innsats med utvelgelse av egnede trær og busker for norske forhold.

2003: Kristiansund kommune

2004: Blådike planteskole

2005: Siri Haavie, for bevaringsinnsats for trær i Oslo.

2006: Torstein Opheim, inspirator og aksjonsleder for aksjonen "1000-års treet".

2007:

2008:

2009:

2010: Magne Bruun for sin mange års innsats og engasjement for trærne i våre omgivelser.

2011: Oslo Havebyselskap for plan og gjennomføring av nyplanting av over 800 blomstrende trær

2012: Erik Solfjeld

2013: Niels Hvass

 

Listen er satt sammen av Eirik Wærner, med god hjelp av Sverre Anker Ueland.

Niels Hvass ble årets Trevenn 2013

Årsmøtet i Treets venner 2013 bestemte å gi dansken Niels Hvass prisen "Trevennen" for 2013.

Niels Hvass er trepleiens grand old man. Det er neppe noen i Norden som har betydd mer enn han har gjort hva gjelder kunnskapsformidling om pleie av trær. Han har vært formidler av den vitenskapelig baserte trepleie som amerikanske dr. Alex L. Shigo førte an i 80-årene.

Trevennen Niels HvassEtterhvert som Hvass ervervet seg ny kunnskap var han rask til å dele med andre. Han har skrevet flere fagbøker og utgitt en rekke fagartikler om etablering og pleie av trær i bymiljø. Med sin engasjerende forelesningsform har han vært en ettertraktet foredragsholder og kunnskapsformidler, og har gjennom en periode på mer enn 30 år vært en hyppig gjest i Norge.

Niels Hvass var en sentral pådriver for at ISA Scandinavian Chapter ble stiftet som et samarbeidsorgan mellom Norge, Sverige og Danmark i 1987. Senere har hvert land opprettet egne chapter, i Norge ivaretatt av Norsk Trepleieforum.

Dagens "Nordisk Fond for Bytrær" ble etablert i 1990, etter ide og initiativ av Niels Hvass. Avkastningen på fondets kapital på 750.000,- deles ut til personer og prosjekter innen forskning og utvikling hva gjelder etablering og pleie av bytrær.

Prisen ble overrakt på Norsk Trepleieforums årskonferanse på Ekebergrestauranten 14. mars.  Foto: Ole Billing Hansen.

 

Fra Årsmøtet 2012:

Prisen Trevennen 2012

Fra Årsmøtet 2012

"Trevennen 2012" tildeles en person som er en av Norges fremste talspersoner og frontkjempere for trær generelt, og for bytrær spesielt. Prisvinnerens engasjement har løpt over en periode på mer enn 30 år, og spenner over hele registeret, fra nyplanting til bevaring av historiske alléer, trær i kulturlandskap, samt beskyttelse av trær i byer og tettsteder mot bl.a. graving i rotsoner og salting. – Og hvem fikk årets pris? Les mer...