Kontakt:

Treets Venner
c/o Eirik Wærner
Østmarkveien 3, 0687 Oslo.
Tlf. +47 9586 5272

Tilbake til startsiden

Vi vil krone flotte trær med hjelp fra hele Norge

Treets Venner lager ny frivillig ordning for å bevare trær - ordningen finnes i andre land!

Endelig får Norge en ordning som hedrer flotte trær. En slik ordning finnes allerede i flere europeiske land. Organisasjonen Treets Venner lanserer ordningen "bemerkelsesverdige trær" med støtte fra flere organisasjoner. Gartnerforbnudet, Hageselskapet, Bad, park og idrett, Fagus, Norske Landskapsarkitekters Forening, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norsk Trepleierforum og Norsk forening for kirkegårdskultur stiller seg bak initiativet.

Vi skal krone Norges mest bemerkelsesverdige trær, så de får majestetisk oppmerksomhet, respekt og god behandling. En fagjury av fremstående eksperter fra hele landet som skal plukke ut de flotte trærne etter at folk har sendt inn kandidater.

Frivillig vern

Treets Venner inviterer folk over hele landet til å melde inn bemerkelsesverdige trær på hjemmesiden treetsvenner.no. På siden kan man skrive inn informasjon om treet og legge ved foto. Et tre kan være bemerkelsesverdig fordi det er gammelt, sjeldent, viktig for sitt miljø, eller ha en spennende historie. Grupper av trær kan også være bemerkelsesverdige. På treetsvenner.no står elleve kriterier for hva som gjør et tre bemerkelsesverdig. Når juryen har plukket ut vinnerne blant innsendte kandidater, kontakter de treets eier. Dersom grunneieren forplikter seg til å ta vare på treet, får treet en plakett med æresbevisningen.

Vi tror at særlig kommunale og statlige grunneiere vil bli glade for å vite at de har et bemerkelsesverdig tre på sin grunn. Folk på gårder som driver økoturisme kan også friste med bemerkelsesverige tuntrær og alleer.

I Frankrike for eksempel, presenterer kommunene bemerkelsesverdige trær eller "arbres remarquables" som attraksjoner i turistbrosjyrene.

Når vi gir et tre en æresbevisning skaper vi bevissthet om treets estetiske, kulturelle og landskapsmessige verdi. Det gir en form for frivillig vern.

Norge har noen fredede trær, det gjelder særlig gamle eiker. Hule eiketrær er automatisk fredet i Norge etter naturmangfoldloven. Men med unntak av hule eiker freder man ikke lenger enkeltttrær i Norge. Resultatet er at flotte trær forsvinner, særlig fra byer og tettsteder.

Alle fredede trær er bemerkelsesverdige, det er jo bemerkelsesverdig at de er fredet.

Tror på stor oppslutning

Nå håper vi at det norske folk vil jakte på bemerkelsesverdige trær og sende inn mange kandidater.

Alle har et tre i sitt hjerte,

og vi håper at folk nå vil vise oss vei til disse trærne sånn at de kan få fortjent heder og verdighet!

Ordningen startet 15 april.