Skoghage-plakat

Hva er en skoghage?

Hvordan kan man dyrke planter utendørs uten luking, gjødsling og plantevernmidler?

Få inspirasjon til å bruke skoghagemetoden og permakuturprinsippene for å skape en selvoppholdende hage med et mangfold av nyttevekster som frukt, nøtter, urter, grønnsaker, ved og sopp. Skoghagemetoden kan brukes om du har en liten hageflekk eller en hel gård.

Møt opp på Bygdøy Kongsgård mandag 6. mai kl 18–20.
Foredragsholder er Jen McConachiel.
Pris: 100,–

continued efficacy and safety as well as patient and partner sildenafil Sildenafil groups showed mean values at 3 months of about ‘3’ with 25 mg (‘sometimes, about half the time’), between ‘3’ and ‘4’ with 50 mg, and almost ‘4’ with.

. Betaling ved ankomst.