Tuntre (gran)

DSCF1437

Forslagsstillers navn: rita svenning
• Grunneiers navn: rita svenning
• Koordinater:
• Treets navn: Tuntre
• Treslag: Gran, rød- (Picea abies)
• Treets alder:

101

• Treets høyde: 18-20 m
• Treets omkr.: 360cm
• Historie: Ble plantet av første gårdkone. Tone (Berg) Flåt. 1912.
• Geografi:
• Eksotikk:
• Estetikk:
• Urbanitet:
• Biologi:
• Hule eiker:
• Subjektivitet: